บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสุวิทย์ หวัดแท่น
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูสุธีร์ กว้านสกุล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูสุธีร์ หนูเลี่ยม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูณรงค์ ตราบดี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูนพรัตน์ บัวทิม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูบุญเลิศ เกียรติเอี่ยม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูรักพงษ์ แก้วแท้
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูนิรันดร์ กำจัดภัย
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูทรงพล ปานดี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูสุริยะ อมตเวทย์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux